DOCUMENT. Avem lista completă a restricţiilor adoptate luni seară

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat, luni seară, după şedinţa Comitetului Naţional

pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), că pentru cetăţenii care vin din ţări

cu indice mai ridicat de infectare cu noul coronavirus decât al ţării noastre se impun o

serie de reguli. Astfel, cei care stau trei zile trebuie să prezinte la intrarea

în ţară un test negativ efectuat în ultimele 48 de ore, iar cei care vor să stea pe termen mai lung vor intra în carantină 14 zile.

HOTĂRÂRE nr. 47 din 05.10.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc

epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor

care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice

Având în vedere situația complexă generată de evoluția cazurilor noi de îmbolnăvire în Europa și implicațiile majore determinate

de intrarea pe teritoriul național a unui număr mare de persoane din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat,

Luând în considerare creșterea zilnică progresivă a numărului de persoane infectate, cu preponderență în anumite zone sau localități,

care determină o presiune permanentă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ – teritoriale și a sistemului sanitar,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 81 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de

Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005 cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 5, alin. (2) lit. (d), alin. (3) lit. (a) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 4 și art.11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri

în domeniul sănătății publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de

Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 și art. 4 din

Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 (1) Se aprobă lista țărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra

persoanelor care sosesc în România din acestea, în vigoare începând cu data de 07.10.2020, prevăzută în anexă.

(2) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1), persoanele care sosesc în România din țările/zonele

de risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un

test negativ pentru SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național.

(3) Persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat prevăzute la alin. (1) și intră în carantină

pentru o perioadă de 14 zile, pot ieși din carantină după a 10 zi,

dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.

Art. 2 Organizarea de sărbători religioase este permisă numai cu participarea persoanele care au domiciliul sau

reședința în localitatea unde se desfășoară activitatea, fără participarea persoanelor/pelerinilor din alte localități.

Art. 3 (1) Comitetele judeţene/al Municipiului București pentru situaţii de urgenţă au

obligația de a se întruni în ședință extraordinară, în cel mult 48

de ore de la data emiterii prezentei hotărârii, în vederea analizării detaliate a situației epidemiologice de la nivelul fiecărei localității și

dispunerii de urgență a măsurilor pentru diminuarea impactului riscului conform prevederilor legale

aprobate prin hotărârile Guvernului și cele ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

(2) În situația în care incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor la nivel județean ori a unei sau mai multor localități depășește 1,5/1.000

de locuitori, ulterior măsurilor adoptate conform prevederilor alin. (1), comitetele judeţene/al Municipiului București pentru situaţii de urgenţă

au obligația de a se întruni în ședință extraordinară, în cel mult 48 de ore de la data depășirii pragului mai sus menționat.

Art. 4 Se propune ca, persoanele alese la scrutinul electoral organizat în luna

septembrie 2020, pentru alegerea primarilor, președinților consiliilor județene și a membrilor consiliilor locale

și județene, să poată depune jurământul prevăzut în Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, fără

prezența fizică, prin mijloace electronice de comunicare de la distanță, atunci când persoana în cauză se află în izolare sau carantină, în condițiile legii.

Art. 5 Toate instituțiile publice și private, precum și operatorii economici care își desfășoară activitatea

în localitățile unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de

locuitori, au obligația analizării modului de desfășurarea a activității în vederea organizării programului de lucru în regim de muncă

la domiciliu/telemuncă, iar acolo unde acest lucru nu este posibil se recomandă decalarea programului de lucru.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,

pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. scrie romaniatv.net