E obligatoriu în toată România! Românii mai au timp până pe 25 mai. Informația zilei

E obligatoriu până pe 25 mai 2022! Toți angajații români din domeniul înfrumusețării trebuie să știe faptul că ANAF a publicat pe website-ul său un material informativ destinat persoanelor fizice ce obțin venituri lunare din servicii de înfrumusețare și întreținere corporală.

ANAF: mesaj urgent pentru angajații români din domeniul înfrumusețării
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat recent pe website-ul său un material informativ dedicat persoanelor fizice ce obțin venituri lunare din servicii de înfrumusețare și întreținere corporală.

Până pe 25 mai 2022, persoanele fizice ce intenţionează să obţină venituri lunare din prestarea unor servicii de înfrumusețare și întreținere corporală au obligaţia legală de a se înregistra oficial în registrul comerţului şi autorizării funcţionării pentru a-și putea desfăşura activitatea în următoarele forme de organizare:

individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;

ca întrepr inzători titulari ai unei întreprinderi individuale;

ca membri ai unei întreprinderi familiale.

Apoi, cetățenii români au obligaţia de a depune la organul fiscal competent declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).

Informaţiile referitoare la declararea veniturilor şi la stabilirea şi plata obligaţiilor fiscale se regăsesc în materialul elaborat de specialiştii Direcţiei Document, ce conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 Page 1/2 generale de asistenţă pentru contribuabili.

Menționăm faptul că rolul materialelor elaborate de specialiştii fiscali este de a îndruma contribuabilii români să se conformeze voluntar la declararea veniturilor realizate şi la plata obligaţiilor fiscale.

ANAF recomandă depunerea online a declarației unice
Declarația unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Până pe 25 mai 2022, Declarația Unică va trebui depusă și de noi categorii: pensionarii, persoanele fizice care au primit indemnizații de ajutor în pandemie și de către persoanele fizice care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală.

ANAF recomandă ca declaraţia unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual” (SPV) sau pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

De asemenea, formularul poate fi depus și în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire (data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz).

Modificări privind declarația unică
De reținut că Declarația a fost modificată, la începutul anului, astfel încât să includă modificările fiscale apărute pe finalul anului 2020 sau în 2021.

Prin Ordinul ANAF, a fost introdusă o nouă subsecțiune, ce va trebui completată de persoanele fizice ce realizează, în cursul anului de raportare, venituri impuse pe baza normelor de venit din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințele proprietate personală.

De asemenea, Declarația a fost modificată, astfel încât să cuprindă o subsecțiune distinctă: pentru declararea, în anumite situații, a contribuțiilor sociale datorate de către contribuabili, pentru veniturile reprezentând remuneraţii, indemnizaţii şi alte venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani sau în natură, obţinute din străinătate.

Declarația Unică din 2022 va cuprinde, de asemenea, și o secțiune distinctă pentru ca persoanele care au primit în timpul pandemiei indemnizații de sprijin pentru activitate întreruptă – cele acordate în perioada octombrie – decembrie 2021 în baza OUG 111/2021, să poată declara veniturile.