Firmele își pot amâna plata taxelor până la 25 decembrie. Ce alte măsuri a luat Guvernul

La două zile după ce ministrul Finanțelor Florin Cîțu a anunțat că plata taxelor pentru firme

va fi amânată până în 25 decembrie, Executivul a adoptat o OUG pe această chestiune economică.

Astfel, ​Executivul a promulgat ordonanța care prevede prelungirea perioadei în care nu se percep

dobânzi și penalități pentru obligațiile fiscale neachitate la termen, a căror scadență s-a împlinit

după declanșarea stării de urgență, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

În același timp, tot până la 25 decembrie, organele fiscale nu vor începe executarea silită și se oferă astfel posibilitatea debitorilor

de a se decide cu privire la accesarea facilităților fiscale oferite corespunzător situației sale fiscale.

Firmele din România își pot amâna plata taxelor până la 25 decembrie

În ședința de Guvern de joi, Executivul a mai luat și alte măsuri pe zona de finanțe și economie care vizează toți contribuabilii.

Una dintre ele vizează aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a eșalonării la plată pentru cel mult 12 luni, pentru

obligațiile bugetare principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data la care a fost declanșată starea de urgență și până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, anunță Hotnews.

Guvernanții anunță că beneficiari ai facilității de eșalonare simplificată sunt toți contribuabilii, indiferent de forma de proprietate,

inclusiv cei care au în derulare o înlesnire la plata potrivit Codului de procedura fiscală și care nu înregistrează obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, sau acestea au fost achitate pana la eliberarea certificatului fiscal.

Această măsură are ca scop, pe de o parte, din perspectiva contribuabililor, susținerea conformării

la plată, pentru contribuabilii aflați în dificultate generată de lipsa de lichidități financiare,

ca urmare a crizei provocate de pandemia COVID-19, iar pe de altă parte, din perspectiva

statului, asigurarea încasării unor sume certe și periodice la bugetul general consolidat.

Pentru acordarea eșalonării contribuabilul, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să depună cerere până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;

b) să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență și neachitate ulterior.

c) să nu se afle în procedura insolvenței;

d) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;

e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale;

f) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Legea

nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare de eșalonarea simplificată pot beneficia și debitorii aflați în insolvența

”Întrucât eșalonarea simplificată nu presupune constituirea de garanții, legiuitorul, în acord

cu mediul de afaceri și ceilalți parteneri sociali, a instituit plata unei dobânzi.

Nivelul de dobânzii este redus la jumătate, respectiv 0,01% pe zi de întârziere adică la 3,65 %

pe an (față de Codul de procedură fiscală care prevede nivelul dobânzii de 0,02% pe zi de întârziere)”, anunță Ministerul Finanțelor.

Debitorul poate solicita modificarea eșalonarii prin includerea în eșalonare a obligațiilor născute după acordarea eșalonării la plată de 2 ori pe perioada eșalonarii

Dacă debitorul pierde eșalonarea, poate solicita menținerea acesteia tot de 2 ori. Debitorul

poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare, care poate cuprinde rate diferențiate de plată. scrie fanatik.ro