Limba maghiara poate deveni oficiala in mai multe localitati. Proiect adoptat tacit de Senat

In mod tacit, Senatul a aprobat o modificare a Legii administrative propusa de UDMR, care prevede ca autoritatile au obligatia de a utiliza limba minoritatilor in anumite zone.

Proiectul a fost initiat de parlamentarii UDMR la sfarsitul lunii octombrie 2019 si a fost inregistrat la Senat pe 17 februarie 2020 pentru dezbatere.

Aceasta este cea de-a doua initiativa a UDMR, care a fost aprobata tacit.

Ulterior, proiectul a primit avize negative din partea mai multor comisii de specialitate.

Art. 94. — Folosirea limbii minoritatilor nationale

(1) In unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, in care cetatenii apartinand minoritatilor nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice aflate in subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local sau judetean, precum si prefecturile, serviciile publice deconcentrate, Inspectoratele Judetene ale Politiei Romane, au obligatia sa asigure in raporturile cu acestia, folosirea limbii minoritatii nationale respective, in conformitate cu prevederile Constitutiei, ale prezentului Cod si ale tratatelor internationale la care Romania este parte.

(2) Autoritatile si institutiile publice, precum si celelalte entitati juridice prevazute la alin. (1), prin hotararea organelor lor deliberative sau dupa caz, organelor de conducere pot decide asigurarea folosirii limbii minoritatilor nationale in unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand minoritatilor nationale nu ating ponderea prevazuta la alin. (1).

(3) Autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice aflate in subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local sau judetean prevazute la alin.(l), prin hotararea organelor lor deliberative sau dupa caz, organelor de conducere pot adopta si folosi, alaturi de insemnele oficiale ale Romaniei si alte insemne, simboluri care sa exprime identitatea etnica, istorica, culturala si economica a cetatenilor apartinand minoritatii nationale, locuitori ai unitatii administrativteritoriale in cauza.