Nicoleta Svârlefus și Mihai Voropchievici: Cum scapi de energiile negative care iti aduc boala, ghinionul si saracia la usa casei

Nicoleta Svârlefus și Mihai Voropchievici, doi dintre cei mai cunoscuți astrologi ai României oferă sfaturi prețioase pentru eliminarea tuturor energiilor negative din locuință,

dezvăluind astfel cele mai eficiente tehnici pentru a readuce aromonia în viețile fiecăruia dintre noi.

Nicoleta Svârlefus și Mihai Voropchievici te învață cum să scapi de energiile negative
Unul dintre factorii ce contribuie în foarte mare măsură la bolile cu care ne confruntăm de-a lungul timpului,

este legat de energia negativă acumulată în mediul în care locuim zi de zi. Cel puțin, aceasta este concluzia la care au ajuns specialiștii în astrologie și numerologie.

Pentru curățarea generală a locuinței, Nicoleta Svârlefus și Mihai Voropchievici recomandă folosirea bețișoarelor parfumate, mai ales în zilele de vineri și sâmbătă, considerate a fi cele mai prielnice pentru reîmprospătarea căminului, din punct de vedere spiritual și ezoteric.

Ce trebuie să faceți pentru a elimina toate energiile negative

Pentru ca energia negativă să iasă definitiv din locuința voastră, trebuie doar să deschideți larg toate ferestrele, începând cu camera în care vă petreceți cel mai mult timp.

De asemenea, este bine să deschideți atât cuptorul cu microunde, cât și „ușa” celui obișnuit, pentru că energiile negative se pot ascunde în locuri sau obiecte la care poate că nici nu v-ați fi gândit.

Totodată, în timp ce vă plimbați prin casă cu bețișorul parfumat, cei doi astrologi remomandă să rostiți rugăciunea Sfântului Arhanghel Mihail, pentru ca locuința să scape definitiv de toate energiile negative care vă amenință sănătatea.

„Sfinte și mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, care cel dintâi în­tre îngeri stai dinaintea Treimii celei negrăite, sprijinul și păzitorul neamu­lui omenesc, care ai zdrobit în Ceruri cu oștile tale capul prea-trufașului dia­vol și rușinezi pururea pe pământ răutatea și viclenia lui,

la tine alergăm cu cre­dință și ne rugăm ție cu dragoste: fii pavăza nestricată și coif tare Sfintei Bi­serici și neamului nostru dreptcredincios, păzindu-ne cu spada ta purtătoare de fulgere de toți vrăjmașii văzuți și ne­văzuți.

Nu ne lăsa pe noi, o, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără ajutorul și ocrotirea ta, pe cei ce lăudam astăzi sfântul tău nume. Iată că, deși mult gresiți suntem, nu voim să pierim întru fărădelegile noastre, ci să ne întoarcem la Domnul, ca să ne călăuzească spre lucruri bune.

Luminează mințile noastre cu lumina feței lui Dumnezeu, care strălucește tot­deauna pe fruntea ta ca un fulger la arătare, ca să putem pricepe care este voia lui Dumnezeu, bună și desăvârșită, în ceea ce ne privește, și să cunoaștem toate câte se cuvine nouă să le facem și câte să le trecem cu vederea și să le părăsim.

Întărește-ne cu harul Domnu­lui voința slabă și dorirea lipsită de vla­gă, că întărindu-ne în legea Domnului, să încetăm a ne mai primejdui cu cu­getele pământești și cu poftele trupești,

aplecându-ne, după asemănarea copii­lor lipsiți de minte, către frumusețile degrabă pieritoare ale lumii acesteia și uitând în chip nesăbuit cele veșnice și cerești de dragul celor stricăcioase și pământești.

Mai presus de toate acestea, cere de Sus pentru noi duhul adevăratei po­căințe, întristarea cea nefățarnică după Dumnezeu și zdrobirea pentru păcatele noastre, ca zilele ce ne-au mai rămas din această viață trecătoare să le chel­tuim nu spre plăcerea simțurilor și hrănirea patimilor noastre, ci întru îndrep­tarea cu lacrimi de credință și zdrobire a inimii, cu nevoințele curăției și cu bineplăcutele fapte ale milostivirii.

Iar când se va apropia ceasul sfârșitului nostru, al slobozirii din legăturile aces­tui trup pieritor, nu ne lasă pe noi, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără de apă­rare împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri și obișnuiesc a împiedica urcușul sufletului omenesc la cele de Sus, ca păziți fiind prin tine, fără m­piedicare să ajungem în sălașurile prea-slăvite ale Raiului, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.

Și învrednicindu-ne a vedea prealuminatul chip al Preabunului nos­tru Domn și Stăpân, și căzând cu la­crimi la picioarele Lui, cuprinși de bucu­rie și umilin a sa strigăm: slava Ție, Preaiubitul nostru Mântuitor, Care pen­tru preamultă dragoste pe care o ai față de noi, nevrednicii, ai binevoit a trimi­te pe îngerii Tăi ca să slujească mân­tuirii noastre! Amin !” , este textul acestei rugaciuni.