Românii sărbătoresc Sfântul Andrei pe 30 noiembrie. Obiceiuri și tradiții

Sfântul Apostol Andrei este prăznuit pe fiecare la 30 noiembrie, aceasta fiind și una dintre cele mai importante sărbători creștin-ortodoxe din țara noastră.

Sute de mii de români poartă numele celui care a care a propovăduit Evanghelia pe teritoriul geto-dac.

Dintre cei 12 apostoli, Andrei este cel Întâi chemat, primul care a l-a făcut cunoscut pe Mântuitor și i-a spus fratelui său Petru că l-a cunoscut pe Mesia.

Sfântul Andrei a fost ucenic al lui Ioan Botezătorul, cel care i l-a arătat pe Isus. „A doua zi, Ioan stătea iarăşi cu doi din ucenicii lui. Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată* Mielul lui Dumnezeu!” (Ioan, 1,29).

Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe şi au mers după Isus. Isus S-a întors şi, când i-a văzut că merg după El, le-a zis: „Ce căutaţi?” Ei I-au răspuns: „Rabbi (care, tălmăcit, înseamnă:

‘Învăţătorule’), unde locuieşti?” Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus era Andrei*, fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon şi i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia” (care, tălmăcit, înseamnă: „Hristos”)” (Mat 4,18).

Sfântul Andrei, importanța sărbătorii pentru poporul român. Tradiții și obiceiuri

Importanța Sfântului Apostol Andrei pentru credincioși români

După Înălţarea Domnului la cer şi după Cincizecime, a început misiunea de creștinare a popoarelor. Sfinții Apostoli au tras la sorți, iar Sfântul Apostol Andrei a fost cel desemnat cu propovăduirea cuvântului lui Hristos pe meleagurile României de astăzi.

Astfel, sărbăroarea din 30 noiembrie îl cinstește pe cel responsabil cu creștinarea poporului român. Tradiția spune că Sfântul Andrei și cei ce îl însoțeau au trăit într-o peșteră aflată în apropierea localității Ion Corvin din județul Constanța.

În momentul de față, o mănăstire care poartă numele de Peștera Sfântului Andrei este construită în jurul respectivei peșteri și, anual, cu ocazia acestei prăznuiri, se fac pelerinaje în acel loc.

Apostolul responsabil cu aducerea cuvântului lui Hristos în țara noastră și-a găsit sfârșitul asemenea Mântuitorului. Acesta a fost răstignit, dar crucea folosită era în formă de X.

Citeste continuarea