Ajutorul de deces va fi majorat în 2023. Câţi bani se dau în plus şi ce acte trebuie pentru încasarea banilor

Ajutorul de deces pentru românii asiguraţi sau pensionari creşte din anul 2023, după cum se arată în proiectul de lege al bugetului asigurărilor de stat pentru anul viitor, adoptat de Guvern.

vârstă de peste 18 ani (original);

– adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).

– adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

– dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.